Vol 3, No 6 (2014)

Journal of Business Management & Social Sciences Research

Journal of Business Management & Social Sciences Research
Volume3, No6, 2014

Table of Contents

Articles

Kerwin Livingstone
PDF
1-16
Dr Mahesh Agnihotri
PDF
17-25
Amanpreet Singh Brar, Balram Dogra
PDF
30-37
Prof. Pratibha J. Mishra
PDF
46-51
Priya Khurana, Bhaskar Mohan Kandpal
PDF
52-55
Preeti Khitoliya
PDF
56-60
Priyanka Shah, Dr. R K Balyan
PDF
61-63
NUFAZIL ALTAF
PDF
64-70
Dr. Anu Nagpal Chopra
PDF
71-79
Dr. Meenakshi Anand
PDF
80-86