Vol 2, No 1 (2013)

Journal of Business Management & Social Sciences Research

Journal of Business Management & Social Sciences Research

Volume1, No.4, 2013

Table of Contents

Articles

Dr. S Murali Krishna
PDF
1-6
Dr. V Balachandran, V Sekar
PDF
7-13
Dr. M Samir Gopalan, Arun Kumar Agarwal
PDF
14-17
K Kannan,, M Panimalar
PDF
18-23
Swati Tripathi
PDF
24-29
Semila Fernandes
PDF
30-39
Dr. K Sundar, Dr. T S Santhi
PDF
40-50
Dr. Ashfaque Ahmed
PDF
51-54
Dr. Ashfaque Ahmed
PDF
55-60
Dr. M. Tineshowri Devi
PDF
61-64
Dr. M Tineshowri Devi
PDF
65-69
Dr Muninarayanaappa, Shruti Aggarwal
PDF
70-80
P Srinivasa Rao, Dr. B Srinivasu
PDF
81-91
Dr. Tahir Hussain Ansari
PDF
92-96
Renuka S Nifadkar, Dr. Anil P Dongre
PDF
97-112